Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

audsajderka
Żałowanie do niczego nie prowadzi. To
patrzenie w przeszłość, której nie można zmienić.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromnyaako nyaako viacharlie69 charlie69
audsajderka
3694 bff7
Reposted fromkatalama katalama viakama1110 kama1110
8816 8afb
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viakama1110 kama1110
audsajderka
8174 874c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakama1110 kama1110
audsajderka
5133 3a34
Reposted fromcalifornia-love california-love viakama1110 kama1110
audsajderka
Reposted fromweightless weightless viakama1110 kama1110
audsajderka
audsajderka
4317 151c
Reposted frometerycznie eterycznie viatedibea tedibea
audsajderka
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viatedibea tedibea
9325 8b53 500
Reposted fromtwice twice viatwarze twarze
audsajderka
4112 8186
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianovvak novvak

May 11 2015

5210 876f 500
Reposted fromtwice twice viajnna jnna
8546 c4dc
Reposted fromLittleJack LittleJack viatedibea tedibea

May 06 2015

audsajderka
7958 f7aa
audsajderka
5196 d001
Reposted fromretaliate retaliate viaphilomath philomath
audsajderka
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viapunkahontaz punkahontaz
audsajderka
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapunkahontaz punkahontaz
audsajderka
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viapunkahontaz punkahontaz
audsajderka
-Dzień dobry, proszę się we mnie zakochać. 
audsajderka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl